Crolles 2 údery Sassenage 3.února nula.

Bel efektivní, posilovna přetížen. 
Zvláště důležité je dezerty Česká Marketa a krásný let na 
ctnostech hrabat v České republice.